PTZ šparovček

Arhiv: TRŽNE ANALIZE ZA ČLANE GZS PTZ

GZS PTZ v sklopu svojih novih storitev pod okriljem blagovne znamke PODJETNIŠKI ŠPAROVČEK, svojim članom dodatno ponuja izdelavo tržnih analiz. GZS-PTZ se je povezala z društvom NOVDIH, ki je neprofitna organizacija in združuje študente ekonomskih smeri.  Njihov cilj je, da izkoristijo študentska leta za nabiranje izkušenj na področju trženja. V zameno za pridobljene izkušnje so pripravljeni članom GZS-PTZ ponuditi brezplačno trženjsko analizo po meri podjetja:

 • podjetju razložijo osnove trženja,
 • analizirajo konkurenco in s tem najdejo ključne prednosti in slabosti podjetja/produkta,
 • začrtajo prioritetne naloge in se planirano lotijo trženja.

Podjetje zanje ni neoseben subjekt, o katerem vse povedo poslovni registri. V podjetju vidijo ljudi, ki se trudijo preživeti sebe in svoje družine. Zelo pomembno je, da se podjetje zaveda svojih omejitev in si realno zastavi cilje, ki jih želi doseči. Cilj skoraj vsakega podjetnika je dvigniti prodajo, vendar trženje ni zgolj pospeševanje prodaje. Za vsakim uspešnim podjetjem stoji dobra trženjska strategijaTrženjska strategija začrta cilje, ki jih podjetje želi doseči v določenem obdobju.

Ko postavimo realne in merljive cilje, se po želji podjetja lotimo tudi trženja samega:

 • segmentacija kupcev (najpogostejše napake pri trženju podjetnikov)
 • grajenje grafične podobe podjetja (CGP)
 • pisanje trženjskih besedil
 • analiza potencialne širitve v tujino
 • kreativne trženjske rešitve
 • analiza kupcev
 • povezovanje z drugimi podjetji (iskanje sinergij)
 • foto in video produkcija
 • video animacija

Trženje je širok pojem, ki pa ga je potrebno opravljati organizirano in z določenim namenom.  Če se želite povezati z njimi, pišite na e-naslov ptz@gzs.si.

Fotogalerija