PTZ šparovček

Vzorci dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za mikro in mala podjetja do 10 zaposlenih

 

Mikro in mala podjetja, ki imate do 10 zaposlenih se srečujete z dokumentacijo in pogoji delovanja tudi na delovnopravnem področju. Koristno je, da ste podjetniki seznanjeni z naborom dokumentacije in uredite dogovore tudi pisno, tako da v primerih sporov z delavci in nadzora inšpekcije znate reagirati tako, da pri tem niste v stiski, ampak na varni strani. V okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice (GZS-PTZ) smo pripravili PRIROČNIK Z VZORCI DOKUMENTOV ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH ZAHTEV ZA MIKRO IN MALA PODJETJA DO 10 ZAPOSLENIH.

V priročniku najdete nabor dokumentacije, ki je po zakonu nujen in/ali priporočljiv. Priročnik je koristen pripomoček vsakemu podjetju z do 10 zaposlenimi delavci, saj vam služi kot pripomoček, da uredite marsikatero področje, ki bi sicer ostalo neurejeno. Z vzorci dokumentov, ki upoštevajo dve kolektivni pogodbi;  Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 94/10 in 58/11, v nadaljevanju KPdg) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljevanju KPtd), želimo poenostaviti delo v mikro in malih podjetjih na kadrovskem področju.

VSEBINA PRIROČNIKA (vzorci dokumentov):

1. UVOD
2. NAVODILO ZA UPORABO DOLOČENE KOLEKTIVNE POGODBE ZA PODJETIKE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
3. VZOREC PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI
4. VZOREC PRAVILNIKA O PREPREČEVANJU SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA – MOBING,….
5. VZOREC PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
6. VZOREC PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
7. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
8. VZOREC PRAVILNIK O POSLOVNIH SKRIVNOSTIH IN ZAUPNIH DOKUMENTIH
9. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH DO 10 ZAPOSLENIH
10. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPdt) – DOLOČEN/NEDOLOČEN DO 10 ZAPOSLENIH/ DELOVNI ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
11. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg) DO 10 ZAPOSLENIH – DOLOČEN/NEDOLOČEN ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
12. VZOREC PISNO OPOZORILO DELAVCU ZARADI KRŠITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
13. VZOREC OPISA IN POGOJEV ZASEDBE DELOVNEGA MESTA
14. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR ZA DELODAJALCE DO 10 ZAPOSLENIH O DELOVNEM ČASU
15. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdt
16. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdg.
17. VZOREC LETNEGA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA
18. VZOREC EVIDENCE O IZRABI LETNEGA DOPUSTA
19. VZOREC DOGOVORA K POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DELO OD DOMA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
20. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O SPREMLJANJU, OCENJEVANJU IN NAGRAJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
21. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENIH TELEFONOV, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
22. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA RAČUNALNIKA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
23. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
24. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DRUGIH DOKUMENTIH, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
25. VZOREC EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH
26. VZOREC EVIDENCE O STROŠKIH DELA
27. VZOREC EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA
28. VZOREC EVIDENENCE O PREIZKUSIH ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
29. VZOREC EVIDENENCE O PREVENTIVNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV, OSEBNIH ZADOLŽITVAH
30. VZOREC EVIDENENCE O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENEIH, DRUGIH PROJEKTIH, DODATNIH NALOG
31. VZOREC EVIDENENCE O DELOVNI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, IZPLAČILU VARIABILNEGA DELA PLAČE
32. VZOREC EVIDENENCE O KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA, BOLNIŠKIH IZOSTANKIH, DELOVNI DOBI, STALNOSTI PRI DELODAJALCU
33. VZOREC EVIDENENCE O POVEZAVI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV
34. VZOREC EVIDENENCE O POGODBENIH SODELAVCIH
35. VZOREC- OSNOVNA EVIDENCA/IZJAVA O OBLIKAH REŠEVANJA KONFLIKTNIH SPOROV
36. VZOREC EVIDENCE O DELAVCIH NA DELOVNIH MESTIH Z VEČJO NEVARNOSTJO ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE
37. VZOREC EVIDENCE POŠKODB IN OBOLENJ, KI SO POSLEDICA POŠKODB PRI DELU ALI POKLICNIH BOLEZNI
38. VZOREC PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
39. VZOREC DOGOVORA Z ZAPOSLENIMI O LETNEM PLANU IZVAJANJA PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DLOVNEM MESTU

Članom GZS-PTZ je priročnik dostopen BREZPLAČNO. (Do priročnika lahko dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom).

Še niste član Podjetniško trgovske zbornice?

Vabimo vas, da se včlanite v Podjetniško trgovsko zbornico in kot član izkoristite možnost brezplačnega dostopa do PRIROČNIKA Z VZORCI DOKUMENTOV ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH ZAHTEV, ki so bili pripravljeni posebej za mikro in mala podjetja z do 10 zaposlenimi.

Kako postanem član GZS - PTZ in pridobim dostop do vzorcev aktov in ostalih ugodnosti ter storitev, ki jih GZS-PTZ nudi članom?

Pošljite nam svoje povpraševanje na naslov ptz@gzs.si in poslali vam bomo ponudbo, v kateri vam bomo predstavili tudi ostale storitve in ugodnosti, ki jih zagotavljamo članom. Takoj po včlanitvi boste pridobili dostop do vzorcev aktov in ostalih ugodnosti ter storitev, ki jih nudimo članom. Več informacij o storitvah in ugodnostih GZS- Podjetniško trgovske zbornice, na voljo v zloženki ;  »12 razlogov, zakaj postati član PTZ«.

Izpolnite  PRISTOPNI OBRAZEC in postanite naš član!


Potrebujete dodaten nasvet pri pripravi aktov, ki so vsebovani v priročniku?

S podjetjem BP VISION d.o.o. smo za Vas, člane GZS-PTZ dogovorili:

20% popust na izbran mesečni paket: 

( mali, srednji in večji paket celovite ponudbe), ki vsebuje kadrovske, delovno pravne storitve, vključno z zastopanjem pred inšpekcijo, računovodske storitve in storitve varstva pri delu.

link do članka: https://bp-vision.si/kateri-akti-pravilniki-in-evidence-so-zakonsko-obvezne-za-mikro-in-mala-podjetja/link do paketov: https://bp-vision.si/kadrovske-resitve/