PTZ šparovček

Arhiv: Interventni zakon za odlog plačila bančnih obveznosti: pasti in priložnosti za podjetja

V četrtek, 23. aprila 2020 smo izvedli on-line seminar “Interventni zakon za odlog plačila bančnih obveznosti: pasti in priložnosti za podjetja” kjer je dr. Jožko Peterlin predstavil možnosti zadolževanja in podaljševanja kreditov po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Predstavil je izzive nove interventne zakonodaje glede odloga plačila bančnih obveznosti za podjetja, komu so ti odlogi namenjeneni, pod kakšnimi pogoji lahko podjetja pridobijo odlog kreditnih obveznosti ter izpostavil ostale pasti in priložnosti, ki jih nova protikrizna zakonodaja ponuja.

Seminar je vodil dr. Jožko Peterlin, dolgoletni finančni svetovalec in ustanovitelj  Inštituta za poslovne finance Smartfin, preizkušeni poslovni finančnik z dolgoletno prakso na področju vodenja in nadzora financ.

PREDSTAVITEV >>>


O PREDAVATELJU

Dr. Jožko Peterlin je preizkušeni poslovni finančnik z dolgoletno prakso na področju vodenja in nadzora financ. Izkušnje in znanje je nabiral kot finančni direktor in član uprave Droge, direktor za problematične naložbe in svetovalec uprave NLB, predsednik uprave Družbe za upravljanje in kot član uprave Telekoma Slovenije. Vodi Akademijo za poslovne finance, kjer tudi predava ter poleg tega izvaja še številna izobraževanja, delavnice in seminarje s finančnega področja. 

Deset let je bil tudi član odbora Evropskega združenja poslovnih finančnikov (www.eact.eu) in Mednarodnega združenja poslovno finančnih združenj (www.igta.org). Je avtor ali soavtor mnogih knjig, člankov in strokovnih delavnic na področju obvladovanja finančnih tveganj, uporabe in računovodenja finančnih inštrumentov, zagotavljanja kapitalske ustreznosti in plačilne sposobnosti, obvladovanja obratnega kapitala in denarnih tokov in organiziranosti financ v družbi, s ciljem doseganja finančne konkurenčnosti in načrtovanega denarnega toka.

Fotogalerija