PTZ šparovček

Arhiv: Varstvo zavarovalca kot potrošnika

Vabimo vas na spletni seminar

Varstvo zavarovalca kot potrošnika,

ki bo potekal v četrtek, 26. novembra 2020 od 8.30 do 10.45 ure, 

preko aplikacije Microsoft Teams Meeting

 

Vsebina predavanja bo osredotočena na zavarovalca kot potrošnika ter zakonske zahteve v povezavi z distribucijo zavarovalnih produktov zavarovalcu.


PROGRAM DOGODKA:

  • Potrošniško pravo
  •  Izvensodno reševanje sporov na področju zavarovalništva
  •  Varstvo zavarovalca pri distribuciji zavarovalnih produktov

Spletni seminar je namenjen poklicnemu usposabljanju distributerjev zavarovalnih produktov (zavarovalnim posrednikom, zavarovalnim zastopnikom) in predstavlja priložnost za nadgrajevanje njihovega strokovnega znanja. 

 

Seminar bo potekal preko spletne povezave M Teams. Po zaključku seminarja bodo udeleženci prejeli izročke predavanja in imeli možnost izpolnitve testa za preverjanje znanja, še tri delovne dni po udeležbi na seminarju. Po uspešno zaključenemu testu za preverjanje znanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi.

UDELEŽBA IN PRIJAVA:

Za udeležence iz podjetij, ki so včlanjena v GZS - Podjetniško trgovsko zbornico, je udeležba brezplačna.
Za udeležence iz podjetij, ki so včlanjena v GZS, znaša kotizacija 60 EUR (navedena cena vključuje DDV).
Za udeležence iz podjetij, ki niso včlanjena v GZS-PTZ, znaša kotizacija 120 EUR (navedena cena vključuje DDV).

Seminar bo potekal preko aplikacije Microsoft Teams Meeting. Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 23. novembra 2020.

Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred seminarjem na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 5608. Po vašem plačilu, prejmete račun s strani GZS Podjetniško trgovske zbornice.

Vse udeležence vabimo, da nam ob prijavi na spletni seminar posredujete tudi vaša vprašanja v zvezi s tematiko seminarja. Vprašanja nam lahko posredujete tudi na elektronski naslov ptz@gzs.si

Navodila za elektronski pristop k seminarju in povezavo preko katere boste seminar lahko spremljali vam bomo poslali dan pred dogodkom na vaš elektronski naslov.


O PREDAVATELJU:

mag. Dejan SRŠE, univ. dipl. prav. je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kasneje pa tudi magistriral s področja zavarovalnega prava ter opravil pravniški državni izpit. Zaposlen je na GENERALI zavarovalnici d.d., kjer vodi pravno službo. V 20 letih dela v zavarovalništvu si je pridobil številne izkušnje s področja zavarovalništva, kjer je od samega začetka dejaven na različnih področjih, še posebej pa na področju zavarovalnega prava in zavarovanja odškodninske odgovornosti. Je avtor številnih strokovnih člankov ter predavatelj na višjih šolah, v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja, g.i.z. pa je izpraševalec na preizkusih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja ter tudi aktivni član posameznih delovnih teles.

 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo