PTZ šparovček

Arhiv: Vzorci dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev, za mikro in mala podjetja do 10 zaposlenih - predstavitveni seminar

V okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice smo pripravili 

PRIROČNIK Z VZORCI DOKUMENTOV ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH ZAHTEV ZA MIKRO IN MALA PODJETJA DO 10 ZAPOSLENIH

Vljudno vabljeni na  predstavitveni seminar, ki bo v sredo 16. februarja 2022 ob 13.00 uri do 15:00 ure, na GZS v dvorani C.

Seminar je namenjen podjetnikom v mikro in malih podjetjih do10 zaposlenih. V priročniku vzorcev so zbrani obvezni in priporočljivi vzorci delovno pravnih internih aktov, dokumentov in evidenc, ki jih podjetniki potrebujete za svoje lažje poslovanje na delovno pravnem področju.

V priročniku najdete nabor dokumentacije, ki je po zakonu nujen in/ali priporočljiv. Priročnik je koristen pripomoček vsakemu podjetju z do 10 zaposlenimi delavci, saj vam služi kot pripomoček, da uredite marsikatero področje, ki bi sicer ostalo neurejeno. Z vzorci dokumentov, ki upoštevajo dve kolektivni pogodbi (Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 94/10 in 58/11, v nadaljevanju KPdg) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljevanju KPtd), želimo poenostaviti delo v mikro in malih podjetjih na kadrovskem področju. 

VSEBINA PRIROČNIKA (vzorci dokumentov):
1. UVOD
2. NAVODILO ZA UPORABO DOLOČENE KOLEKTIVNE POGODBE ZA PODJETIKE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
3. VZOREC PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI
4. VZOREC PRAVILNIKA O PREPREČEVANJU SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA – MOBING,….
5. VZOREC PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
6. VZOREC PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
7. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
8. VZOREC PRAVILNIK O POSLOVNIH SKRIVNOSTIH IN ZAUPNIH DOKUMENTIH
9. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH DO 10 ZAPOSLENIH
10. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPdt) – DOLOČEN/NEDOLOČEN DO 10 ZAPOSLENIH/ DELOVNI ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
11. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg) DO 10 ZAPOSLENIH – DOLOČEN/NEDOLOČEN ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
12. VZOREC PISNO OPOZORILO DELAVCU ZARADI KRŠITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
13. VZOREC OPISA IN POGOJEV ZASEDBE DELOVNEGA MESTA
14. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR ZA DELODAJALCE DO 10 ZAPOSLENIH O DELOVNEM ČASU
15. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdt
16. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdg.
17. VZOREC LETNEGA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA
18. VZOREC EVIDENCE O IZRABI LETNEGA DOPUSTA
19. VZOREC DOGOVORA K POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DELO OD DOMA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
20. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O SPREMLJANJU, OCENJEVANJU IN NAGRAJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
21. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENIH TELEFONOV, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
22. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA RAČUNALNIKA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
23. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
24. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DRUGIH DOKUMENTIH, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
25. VZOREC EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH
26. VZOREC EVIDENCE O STROŠKIH DELA
27. VZOREC EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA
28. VZOREC EVIDENENCE O PREIZKUSIH ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
29. VZOREC EVIDENENCE O PREVENTIVNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV, OSEBNIH ZADOLŽITVAH
30. VZOREC EVIDENENCE O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENEIH, DRUGIH PROJEKTIH, DODATNIH NALOG
31. VZOREC EVIDENENCE O DELOVNI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, IZPLAČILU VARIABILNEGA DELA PLAČE
32. VZOREC EVIDENENCE O KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA, BOLNIŠKIH IZOSTANKIH, DELOVNI DOBI, STALNOSTI PRI DELODAJALCU
33. VZOREC EVIDENENCE O POVEZAVI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV
34. VZOREC EVIDENENCE O POGODBENIH SODELAVCIH
35. VZOREC- OSNOVNA EVIDENCA/IZJAVA O OBLIKAH REŠEVANJA KONFLIKTNIH SPOROV
36. VZOREC EVIDENCE O DELAVCIH NA DELOVNIH MESTIH Z VEČJO NEVARNOSTJO ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE
37. VZOREC EVIDENCE POŠKODB IN OBOLENJ, KI SO POSLEDICA POŠKODB PRI DELU ALI POKLICNIH BOLEZNI
38. VZOREC PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
39. VZOREC DOGOVORA Z ZAPOSLENIMI O LETNEM PLANU IZVAJANJA PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DLOVNEM MEST

O PREDAVATELJICI

Jasna Brovč Potokar, univ. dipl. org. kadrovik,  s strokovnim izpitom VKO (vseživljenjske karierne orientacije). Zaposlena v lastnem podjetju BP VISION d.o.o., kadrovski inženiring, jasne kadrovske rešitve, internetna stran: www.bp-vision.si. Je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in urejanja kadrovskih ter delovno pravnih izzivov, izbire kadrov, načrtovanja karier in kompetenc zaposlenih, vrednotenja in organizacije dela, izdelave sistemizacije delovnih mest, stimulacije  in sistemov nagrajevanja,  vključno z ustreznimi internimi akti in dokumenti  za mala, srednja in velika podjetja.

KDAJ IN KJE BO PREDSTAVITVENI SEMINAR

Predstavitveni seminar bo v sredo, 16. februarja 2022 od 13.00 do 15.00 ure, na GZS v dvorani CProsimo vas, da se dogodka udeležite  cca. 15 min prej zaradi preverjanja PCT pogojev.

KOTIZACIJA  IN PRIJAVA ZA PREDSTAVITVENI SEMIAR: 

  • Za udeležence iz podjetij, ki  so člani GZS -PTZ, je cena za udeležbo na seminarju 60,00 EUR (z vključenim DDV).
  • Za udeležence iz podjetij, ki  so člani GZS, je cena za udeležbo na seminarju 90,00 EUR (z vključenim DDV)
  • Za udeležence iz podjetij, ki niso člani GZS-PTZ, je cena za udeležbo na seminarju  120,00 EUR (z vključenim DDV).

Prijava je obvezna na priloženem  spodnjem obrazcu. Število mest je omejeno.

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka  14. februarja 2022Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte na mail ptz@gzs.si) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije. 

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred izvedbo delavnice na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 2090 -5696 . Potrdilo o plačilu pošljite na mail ptz@gzs.si. Po vašem plačilu, prejmete račun s strani GZS PTZ.

 

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 312, F (01) 58 98 317ptz@gzs.si.

Fotogalerija