Zapri

Arhiv: Brezplačna delavnica - Nujni in priporočljivi akti v mikro podjetjih do 10 zaposlenihV sodelovanju s TOČKO SPOT SVETOVANJE in  GZS-Podjetniško trgovsko zbornico smo pripravili BREZPLAČNO  delavnico  z naslovom: 

Nujni in priporočljivi akti v mikro podjetjih do 10 zaposlenih,  ki je bila  v sredo 25. maja 2022 od 13.00 do 15:00 ure, na GZS (Gospodarska zbornica Slovenije),  v dvorani G.

Mikro in mala podjetja, ki imate do 10 zaposlenih se srečujete z dokumentacijo in pogoji delovanja tudi na delovnopravnem področju. Koristno je, da ste podjetniki seznanjeni z naborom dokumentacije in uredite dogovore tudi pisno, tako da v primerih sporov z delavci in nadzora inšpekcije znate reagirati tako, da pri tem niste v stiski, ampak na varni strani. 
Z vzorci dokumentov, ki upoštevajo dve kolektivni pogodbi (Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 94/10 in 58/11, v nadaljevanju KPdg) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljevanju KPtd), želimo poenostaviti delo v mikro in malih podjetjih na kadrovskem področju. 

Na delavnici bomo udeležence seznanili z  naborom dokumentacije, ki so  po zakonu nujni  in/ali priporočljivi v vsakem podjetju:

1. UVOD
2. NAVODILO ZA UPORABO DOLOČENE KOLEKTIVNE POGODBE ZA PODJETIKE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
3. VZOREC PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI
4. VZOREC PRAVILNIKA O PREPREČEVANJU SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA – MOBING,….
5. VZOREC PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
6. VZOREC PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
7. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
8. VZOREC PRAVILNIK O POSLOVNIH SKRIVNOSTIH IN ZAUPNIH DOKUMENTIH
9. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH DO 10 ZAPOSLENIH
10. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPdt) – DOLOČEN/NEDOLOČEN DO 10 ZAPOSLENIH/ DELOVNI ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
11. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg) DO 10 ZAPOSLENIH – DOLOČEN/NEDOLOČEN ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
12. VZOREC PISNO OPOZORILO DELAVCU ZARADI KRŠITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
13. VZOREC OPISA IN POGOJEV ZASEDBE DELOVNEGA MESTA
14. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR ZA DELODAJALCE DO 10 ZAPOSLENIH O DELOVNEM ČASU
15. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdt
16. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdg.
17. VZOREC LETNEGA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA
18. VZOREC EVIDENCE O IZRABI LETNEGA DOPUSTA
19. VZOREC DOGOVORA K POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DELO OD DOMA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
20. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O SPREMLJANJU, OCENJEVANJU IN NAGRAJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
21. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENIH TELEFONOV, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
22. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA RAČUNALNIKA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
23. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
24. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DRUGIH DOKUMENTIH, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
25. VZOREC EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH
26. VZOREC EVIDENCE O STROŠKIH DELA
27. VZOREC EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA
28. VZOREC EVIDENENCE O PREIZKUSIH ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
29. VZOREC EVIDENENCE O PREVENTIVNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV, OSEBNIH ZADOLŽITVAH
30. VZOREC EVIDENENCE O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENEIH, DRUGIH PROJEKTIH, DODATNIH NALOG
31. VZOREC EVIDENENCE O DELOVNI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, IZPLAČILU VARIABILNEGA DELA PLAČE
32. VZOREC EVIDENENCE O KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA, BOLNIŠKIH IZOSTANKIH, DELOVNI DOBI, STALNOSTI PRI DELODAJALCU
33. VZOREC EVIDENENCE O POVEZAVI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV
34. VZOREC EVIDENENCE O POGODBENIH SODELAVCIH
35. VZOREC- OSNOVNA EVIDENCA/IZJAVA O OBLIKAH REŠEVANJA KONFLIKTNIH SPOROV
36. VZOREC EVIDENCE O DELAVCIH NA DELOVNIH MESTIH Z VEČJO NEVARNOSTJO ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE
37. VZOREC EVIDENCE POŠKODB IN OBOLENJ, KI SO POSLEDICA POŠKODB PRI DELU ALI POKLICNIH BOLEZNI
38. VZOREC PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
39. VZOREC DOGOVORA Z ZAPOSLENIMI O LETNEM PLANU IZVAJANJA PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DLOVNEM MEST

 

 O PREDAVATELJICI

Jasna Brovč Potokar, univ. dipl. org. kadrovik,  s strokovnim izpitom VKO (vseživljenjske karierne orientacije). Zaposlena v lastnem podjetju BP VISION d.o.o., kadrovski inženiring, jasne kadrovske rešitve, internetna stran: www.bp-vision.si. Je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in urejanja kadrovskih ter delovno pravnih izzivov, izbire kadrov, načrtovanja karier in kompetenc zaposlenih, vrednotenja in organizacije dela, izdelave sistemizacije delovnih mest, stimulacije  in sistemov nagrajevanja,  vključno z ustreznimi internimi akti in dokumenti  za mala, srednja in velika podjetja.

PRIJAVA NA DELAVNICO: 

Udeležba na delavnico je BREZPLAČNA, PRIJAVA SO ZAKLJUČENE!

Število mest je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. 

 

 

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

 INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 312,  ptz@gzs.si.

 

Fotogalerija