PTZ šparovček

Vzorec preglednice za vodenje evidence delovnega časa - uskladitev z ZEPDSV-A