Zapri

Za plačilo tega kar potrebujete uporabite kar imate

Idealna situacija vsakega podjetnika je, da bi lahko vse svoje stroške kompenziral s svojimi izdelki oz. storitvami, dobiček pa imel na bančnem računu. To pri večini ni možno niti v majhnem odstotku, saj ima klasična kompenzacije določene omejitve.

Omejitve klasične kompenzacije so:

  1. neusklajenost glede ponujenega (z boni se ne da izplačati plač),
  2. časovna neusklajenost ponujenega (potrebujem šele čez 2 leti), in
  3. dimenzijska neusklajenost (kaj naj s sto okni).

Menjalko rešuje probleme kompenzacije s tem, da omogoča menjavo ena proti mnogo. To pomeni, da lahko iz tržišča Menjalka vzamete kar potrebujete, plačate pa s tem kar imate.

Kako je to mogoče?

Člani Menjalka trgujejo med seboj s pomočjo zelo napredne programske rešitve, ki jo je razvil škotski partner GETS Global. Uporablja se jo po vsem svetu več kot 27 let, na vseh kontinentih in v 32 državah sveta.
Menjalko vsem včlanjenim podjetjem aktivno trži ponujeno blago in storitve. Po izvršeni prodaji od drugih članov kupite to, kar bi sicer morali plačati iz svojega transakcijskega računa.

To pomeni, da vam Menjalko omogoča:

  • ustvariti dodatno prodajo, ki je sicer nebi bilo,
  • z dodatno prodajo plačati stroške tiska, oglaševanja, pisarniškega materiala ali katerekoli druge stroške,
  • sproščati pritisk na denarni tok vašega podjetja, in
  • na ta način povečati dobiček.

 

Ponudba za člane PTZ

Za vse člane PTZ smo pripravili poseben paket, na podlagi katerega boste imeli najbolj ugodne pogoje za menjavo.


 

GZS PTZ 

Podjetniški šparovček

Portal Menjalko.si 

Poiščite Podjetniški šparovček tudi na FB in se pridružite Menjalko.si