PTZ šparovček

 

ALI RES OBVLADUJEM SVOJE PODJETJE?

Ali vozite avto? Pa imate za to izpit in tudi znanje?  Verjetno je suveren odgovor - DA. 

Ali vodite podjetje? Pa imate za to izpit in, še bolj pomembno, tudi znanje?  Verjamemo, da tukaj večina podjetnikov nima suverenega odgovora. 

Manjša podjetja, večinoma gre za družinska podjetja, praviloma nastanejo z izjemnim zagonom in idejo posameznika, ki združi moči z najbližjimi iz ožje ali širše družine ali pa kakšnim zelo dobrim prijateljem ali kolegom in trgu ponudi svoj izdelek ali storitev. Ob entuziazmu in osebni skrbi za kupca prihaja do rasti in se podjetje relativno hitro širi na vseh področjih. Tudi kadrovskem.  Pojavi se potreba po bolj strukturiranem, sledljivem in predvsem bolj učinkovitem načinu obvladovanja celotnega poslovanja, ki mu včasih nismo kos, saj poleg nesporne energije in strasti do posla potrebujemo tudi vodstvene veščine in znanja.

Področja, ki jih vsako vodstvo podjetja mora obvladovati so naslednja:

 • Ljudje - zaposlovanje, razvoj kadrov, izobraževanje, t.i. kadrovska funkcija;
 • Trgi – prodaja in marketing;
 • Denar – planiranje, poročanje, investicije, računovodstvo;
 • Procesi – notranja organizacija dela in obvladovanje operativnih nalog, procesna ureditev 
 • Vizija in strategija - osnova dobrega dolgoročnega razvoja.

Vsako podjetje ima še odgovornost in obveznosti do države, skrb za urejeno dokumentacijo in pripravljenost na morebitne inšpekcijske preglede. V proizvodno naravnanih podjetjih pa nam ekološki in pravni vidik narekujeta še skrb za okolje in vodenje okoljevarstvenih evidenc. Poleg samega zavedanja in poznavanja vseh teh kompleksnih področij pa je potrebno še veliko vztrajnosti in doslednosti, da izbrani sistem še res učinkovito uporabljamo v praksi. Tudi tu smo pripravili povezave in nasvete, ki malemu podjetniku pomagajo, da se pravilno giba med obveznostmi, ki mu jih nalaga zakon. Na delavnici bomo predstavili samo eno od evidenc, ki jo je potrebno voditi in sicer za embalažo. Novosti bo predstavila ga. Anotnija Božič Cerar GZS - Oddelek za okolje, ki je strokovnjak tega področja.

Naš podjetniški klepet z aktivno udeležbo vseh, ki so boste odzvali, ponuja odgovore na vaša konkretna vprašanja, primere iz prakse in izmenjavo izkušenj.

Vsak podjetnik bo na delavnici dobil:

 • konkretne napotke, kako postaviti sistem vodenja
 • primere, ki jih lahko uporabi takoj v praksi in ki preverjeno delujejo
 • smernice za razvoj prav svojega podjetja
 • Konkretne odgovore na konkretna vprašanja – pripravite jih
 • povezave za pomoč ob izpolnjevanju obveznosti, sploh če je član GZS PTZ
 • mreženje z ostalimi podjetniki

O predavateljih: 

Damir Novak je poslovni svetovalec z magisterijem iz managementa (OUBS, UK), trener managemente in mehkih veščin ter poslovni coach z licenco The Coaching Academy UK. Deluje na treh področjih.

Poslovno svetovanje za manjša in srednja podjetja v Sloveniji

Večinoma gre za podjetja, ki so bodisi v fazi hitre rasti ali pa so dokaj dolgo bila osredotočena predvsem na razvoj produkta in prodajo, malo manj pa na celovit razvoj podjetja in kadrov. Večinoma rabijo podporo na določanju fokusa pri srednjeročni strategiji, sistemu vodenja, notranji organizaciji dela in učinkovitem delovanju poslovnih procesov. Sodeloval je s podjetji velikost 10-50 zaposlenih na področju kovinarstva, strojnih instalacij, kmetijstva, turizma in trgovine v vele in maloprodaji.

Trening managementa in mehkih veščin

Od leta 2007 je del ekipe v Corporate Learning Solution v (London, Dusseldorf), ki deluje globalno in izvaja treninge za večje svetovne korporacije in tudi javne institucije. V zadnjih 10-ih letih je izvedel delavnice za cca 900 ljudi iz številnih organizacij v Sloveniji in Evropi, v javnem in privatnem sektorju, vključno z vsemi EU institucijami in NATO-m

Mreženje - BNI Adria

BNI je največja svetovna organizacija za mreženje in pridobivanja poslov za združene podjetnike na podlagi dobre izkušnje, zaupanja in priporočil od ust do ust. V Sloveniji deluje cca 300 članov, Damir Novak pa je direktor treh podjetniških BNI skupin, po ene v Novem mestu, Celju in Ljubljani. Edino poslanstvo BNI-ja je svojim članom pomagati do čim več posla na podlagi kakovostnih priporočil - brez provizij in brez piramidnih sistemov. 

POTEK SREČANJA:

13.00 - 13.15     Prihod in registracija udeležencev
13.15 – 13.30    Uvodni pozdrav direktorice GZS PTZ mag. Vide Kožar
13.30 – 15.30    Interaktivna derlavnica

15.30 – 16.00     Zaključek srečanja, mreženje, neformalno druženje

UDELEŽBA IN PRIJAVA

Za vsakega posameznega udeleženca podjetja, ki je član GZS-Podjetniško trgovske zbornice,  je kotizacija brezplačnaZa vsakega posameznega udeleženca podjetja, ki ni član GZS, znaša kotizacija 60 EUR (Navedene cene vključujejo DDV). Prijave sprejemamo do vključno torka 19. marca 2019 oz. do zapolnitve mest (max. 30 udeležencev)Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije.  Na spodnji račun nakažete kotizacijo, po dogodku vam GZS izstavi račun.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred izvedbo delavnice na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 2090 - 5217. Po vašem plačilu, prejmete račun s strani GZS PTZ.

PRIJAVA

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 103, F (01) 58 98 317, ptz@gzs.si.