PTZ šparovček


BREZPLAČEN  PODJETNIŠKI KLEPET ZA ČLANE PTZ (Podjetniško trgovske zbornice)

ZAKAJ VSE JE POMEMBNO DA POZNAM SKRIVNOSTI KOLEKTIVNE POGODBE MOJE DEJAVNOSTI?

(Pravna in ekonomska predstavitev kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva in kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine)

je bil v sredo 25.5.2022, od 10:00 do 12.00 ure, v prostorih GZS,  dvorana G

Podjetniško trgovska zbornica  je skupaj  s Pravno službo GZS  organizirala Podjetniški klepet, na katerem smo skupaj s strokovnjakinjama na pravnem in ekonomskem področju  predstavili in pojasnili pravne vidike kolektivnega dogovarjanja ter ekonomske prejemke v zvezi z delom.

Podjetniški klepet je bil  namenjen direktorjem podjetij, vodjem kadrovskih služb , računovodskim servisom  in  odvetniškim družbam  in je za člane  PTZ  BREZPLAČEN.


VSEBINA:

pravni pomen kolektivnega dogovarjanja za delodajalce, pomen in pristojnost Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje in  pomen temeljnih institutov tega procesa, kot so:

 • obligacijski in delovnopravni del KP, 
 • pravna narava iztožljivosti  pravic zaposlenih,
 • pomen pogodbe o  zaposlitvi, 
 • pravna narava zaveze iz KP ki zavezuje delodajalca, učinki razširjene veljavnosti KP, 
 • trajanje in prenehanje učinkovanja KP) 

v ekonomskem delu smo izpostavili prejemke v zvezi z delom, kot jih določata prej omenjeni KP dejavnosti, ki jih sklepa GZS-PTZ, kot so :

 • najnižje osnovne plače in njihova usklajevanja, 
 • drugi prejemki v zvezi z delom (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, ter povračila stroškov v zvezi z delom (povračilo stroška za prihod/odhod na delo, za prehrano, za službeno po9t, terenski dodatek) 
 • omenili bomo tudi pomen davčne obravnave prejemkov v zvezi z delom.

 

PREDAVATELJICI:

 • Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., je namestnica direktorja Pravne službe GZS, sekretarka Strateškega sveta  za kolektivno dogovarjanje. V Pravni službi GZS deluje kot specialistka za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. S področja kolektivnega delovnega prava in mirnega reševanja sporov se je  izpopolnjevala  v Pragi, Torinu, Dublinu, Londonu in Birminghamu.  Deluje v posameznih projektih kot mednarodna strokovnjakinja Evropske komisije za to področje. Ima status pooblaščenke za preprečevanja mobinga na delovnem mestu in je certificirana, NLP-mojstrica in NLP-master coachinja in aktivna mediatorka od leta 2009. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču. Na ministrstvu za delo, družino in enake možnosti je imenovana na Listo arbitrov za postopke arbitraž med sveti delavcev in delodajalci. Predava in objavlja zlasti s področij individualnega in kolektivnega delovnega prava. V okviru GZS je soavtorica Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) ter strokovna urednica in soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014). Kot vodja projekta Krepitev kompetenc je urednica zbirke Pogajalske veščine za uspešno kolektivno dogovarjanje (ima štiri tematske snopiče). Od 2022 je vodja novoustanovljenega Centra za izobraževanje, svetovanje in mediacijo GZS. 
 • Cvetka Furlan, dipl. ekon., je samostojna svetovalka v Pravni službi GZS, je strokovnjakinja za ekonomske vidike individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. Ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, kjer je delala na operativnih, vodilnih in vodstvenih mestih s področja financ, računovodstva in kontrolinga  v kovinskopredelovalni industriji in lesni industriji. Je soavtorica tretjega snopiča o prejemkih v zvezi z delom po kolektivnih pogodbah in njihovi davčni obravnavi. Je sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in skrbnica spretne aplikacije PLAČNI KAŽIPOT.

 

 

UDELEŽENCI  so prejeli  3 PUBLIKACIJIE:

 • O kolektivnem dogovarjanju in kolektivnih pogodbah
 • Prejemki iz delovnega razmerja kot pomembna vsebina kolektivne pogodbe
 • Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva

KOTIZACIJA  IN PRIJAVA NA PODJETNIŠKI KLEPET:

 •    Za udeležence iz podjetij, ki  so člani PTZ,  je  udeležbo BREZPLAČNA.
 •    Za udeležence iz podjetij, ki niso člani PTZ, je cena za udeležbo na seminarju  60,00 EUR (z vključenim DDV).

PRIJAVITE SE TUKAJ  Število mest je omejeno.

Prijave sprejemamo do vključno,  torka  24. maja 2022. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred izvedbo delavnice na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 2090 -5217. Potrdilo o plačilu pošljite na mail ptz@gzs.si . Po vašem plačilu, prejmete račun s strani GZS PTZ.

(Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte na mail ptz@gzs.si) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije).

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 312,  ptz@gzs.si.

 

Vljudno vabljeni!

 


 

 

V GZS-Podjetniško trgovski zbornici spoštujemo vašo zasebnost. Zagotavljamo vam visoko raven varovanja podatkov in se zavezujemo, da jih bomo skrbno hranili in uporabljali samo z namenom, da vam - naročnikom (udeležencev dogodkov) lahko ponudimo čim boljšo storitev. Podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo potrjujem in se strinjam s pogoji za prijavo na dogodek in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov, ki so objavljeni v vabilu na dogodek.

 

Kot "Udeleženec dogodka" dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov za zgoraj opisan namen. Kadarkoli lahko zahtevate, da GZS-Podjetniško trgovska zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov. Pravico imate, da nas kontaktirate na e naslov ptz@gzs.si, če si želite ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi našega podjetja.