PTZ šparovček

Četrta izobraževalno informativna delavnica v organizaciji GZS-Podjetniško trgovske zbornice je potekala dne 26. novembra 2015. Na 4. Podjetniškem klepetu, ki je potekal pod naslovom Skrivnosti davčnih blagajn, so udeleženci osvežili in nadgradili svoje znanje  s področja zakonodaje in uporabe davčnih blagajn, saj je bil med predavatelji tudi eden izmed programerjev, ki nudijo davčne blagajne. 

Udeležencem so koristne informacije podali predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse. 

Branka Drnovšek Adamlje in Matejka Adamlje , direktorici podjetij Konto + d.o.o. in Kontea 10 d.o.o., sta udeležencem predstavili vse kar morajo z računovodsega in davčnega  vidika vedeti o poslovanju za davčnimi blagajnami. Svojo vsebino sta združili v pet točk in sicer -   gradivo :

 • Priprava na davčne blagajne za prodajalce, prodajna mesta in podjetja;
 • Postopek potrjevanja računov in vsebina;
 • Funkcija računovostva, svetovanje in posebnosti;
 • Prenos podatkov v knjigovodske evidence, hramba;
 • Optimizacija.

Matija Jamnik, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Jamnik  ter redni pogodbeni svetovalec pravne in davčne pisarne JK Group d.o.o., je slušateljem predstavil kakšne so kazni za kršitelje ZDavPR - Zakona o davčnem potrjevanju računov. Svojo vsebino je združil v pet točk -gradivo in sicer:

 • Kdo je lahko kaznovan za prekršek;
 • Kaj zakon šteje za davčne prekrške, hujše davčne prekrške in še posebno hude davčne prekrške;
 • Kakšne globe so predpisane (za podjetje in odgovorno osebo);
 • Kako je urejeno zastaranje prekrškov;
 • Kako visoko globo lahko izreče FURS in kako visoko sodišče;
 • Kakšne pa so kazni za vaše kupce?

Tomaž Čebašek, lastnik in direktor podjetja Vasco d.o.o., je udeležencem predstavil uporabo in stroškovnik tehnične opreme davčnihblagajn. Skozi tehnične procese v prorgamu je predstavil nekaj bistvenih točk, za katere je dobro, da jih uporabniki poznajo. Svojo vsebino je združil v tri točke  - gradivo in sicer:

 • Naprave in oprema, primerne za davčne blagajne (računalniki, tiskalniki, mobilne naprave);
 • Tehnične omejetve izdaje računa in tiskanja kod;
 • Predvideni stroški z uvedbo davčnih blagajn.