PTZ šparovček

Kvalitetni in motivirani sodelavci so gotovo ena od ključnih konkurenčnih prednosti podjetja. Ker pa je zakonodaja na področju zaposlovanja v Sloveniji relativno rigidna, je nujno vedeti, kakšne opcije ima delodajalec sploh na voljo in katera od njih je najbolj primerna v določeni situaciji glede na tip delovnega mesta in glede na način opravljanja dela.

Poznati je potrebno alternative in modalitete rednega delovnega razmerja, pri tem pa vedeti, kako ostati na varni strani zakona. Kajti ko na vrata potrka inšpektor, izgovor "Znanec mi je rekel, da v njihovem podjetju tudi tako delajo", ne bo pomagal. Ne postanite statistika, temveč se posvetujte s strokovnjakoma!

24. marca 2016 ob 13.00 uri se pridružite izkušenima svetovalcema na 6. Podjetniškem klepetu, ki bosta v okviru treh sklopov odgovorila na vprašanja:

ZAKONODAJNI OKVIR

  • Kdaj moramo obvezno skleniti pogodbo o zaposlitvi, kdaj pa lahko sklenem kakšno drugo pogodbo?
  • Kakšni tipi pogodb so nam poleg pogodbe o zaposlitvi (podjemna, avtorska, poslovodna, pogodba o trgovskem zastopanju - agencijska) še na voljo in kakšne so njihove značilnosti?
  • Kakšne so še druge alternative rednemu delovnemu razmerju (študentsko delo, delo upokojencev, družinska pomoč, kratkotrajno delo) in kakšne so omejitve?
  • Kakšne so posebnosti odnosa s t.i. ekonomsko odvisnimi osebami (več kot 80% prihodkov)?
  • Kakšne so pasti poskusnega dela?

KAKO DO "IDEALNIH" SODELAVCEV

  • Kako do optimalne izbire ustreznih sodelavcev v poslu (prave ljudi na prava delovna mesta)?
  • Kako cilji podjetja vplivajo na izbiro?
  • Kateri tip pogodbe je najprimernejši za posamezen tip človeka?
  • Kako delovni proces oblikovati v delovna mesta?
  • Kako vrednotiti posamezna dela in kako stimulativno nagrajevati sodelavce?        

VARNI PRED INŠPEKTORJI

  • Kateri so nujni dokumenti za zakonito in varno delo?
  • Kaj bo najbolj zanimalo inšpektorja za delo?

Klepet je namenjen vsem podjetnikom, direktorjem, vodjem in zaposlenim v kadrovskih, pravnih ali splošnih službah. 

 

POTEK SREČANJA:

13.00 - 13.10              Prihod in registracija udeležencev

13.10 – 13.45              Uvod v podjetniški klepet in predstavitev Podjetniškega šparovčka

13.45 – 14.15              ZAKONODAJNI OKVIR

14.15 – 14.45              KAKO DO "IDEALNIH" SODELAVCEV

14.45 – 15.15             VARNI PRED INŠPEKTORJI

15.15 – 15.45             Zaključek srečanja, mreženje, neformalno druženje, pogostitev

 

O PREDAVATELJIH:

Praktične odgovore s primeri iz prakse Vam bosta predstavila:

Matija Jamnik je odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Jamnik d.o.o. ter redni pogodbeni svetovalec pravne in davčne pisarne JK Group. Pri svojem delu se poleg gospodarskega in IT prava (IT pogodbe, pravna ureditev spletnega nastopa in komuniciranja, varstvo občutljivih podatkov v digitalnih okoljih) ukvarja tudi z davčnimi vprašanji ter s svetovanjem podjetjem o tem, kako ostati na varni strani zakona pri izpolnjevanju davčnih obveznosti. Je reden izvajalec seminarjev in delavnic v organizaciji Akademije Finance, OpenIT, Mednarodnega centra za prenos znanja in drugih, občasno pa predava tudi na strokovnih srečanjih (Infokomteh, Spletno oko, IQPC) ter na internih izobraževanjih v podjetjih.

Jasna Brovč Potokar, univ. dipl. org. kadrovik je direktorica podjetja BP VISION d.o.o., s strokovnim izpitom VKO (vseživljenjske karierne orientacije), je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vrednotenja in organizacije dela, izbire kadrov, načrtovanja karier in kompetenc zaposlenih, izvajanja kadrovskih in delovno pravnih rešitev, izdelave sistemizacije delovnih mest, stimulacije in sistemov nagrajevanja, vključno z ustreznimi dokumenti  za mala, srednja in velika podjetja.

UDELEŽBA IN PRIJAVA

Udeležba je BREZPLAČNA za dva udeleženca podjetja, ki je član GZS-Podjetniško trgovske zbornice (GZS-PTZ), s poravnanimi obveznostmi do GZS-PTZ. Za vsakega nadaljnjega udeleženca iz takega podjetja znaša kotizacija 18€ (DDV vključen).

Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS znaša kotizacija 30,50 € (DDV vključen).

Za udeležence podjetij, ki niso člani GZS znaša kotizacija 48,00 € (DDV vključen).

 

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka 21. marca 2016 oz. do zapolnitve mest (max. 20 udeležencev). Odpoved udeležbe je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. Prijavljenim udeležencem, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, bomo kotizacijo zaračunali v celoti. Kotizacija vključuje obisk delavnice ter prigrizek. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje tri dni pred izvedbo delavnice na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 2090 - 5217.


PRIJAVNI OBRAZEC

 

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 312, F (01) 58 98 317, ptz@gzs.si.

V GZS-Podjetniško trgovski zbornici spoštujemo vašo zasebnost. Zagotavljamo vam visoko raven varovanja podatkov in se zavezujemo, da jih bomo skrbno hranili in uporabljali samo z namenom, da vam - naročnikom (udeležencev dogodkov) lahko ponudimo čim boljšo storitev. Podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo potrjujem in se strinjam s pogoji za prijavo na dogodek in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov, ki so objavljeni v vabilu na dogodek.

 

Kot "Udeleženec dogodka" dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov za zgoraj opisan namen. Kadarkoli lahko zahtevate, da GZS-Podjetniško trgovska zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov. Pravico imate, da nas kontaktirate na e naslov ptz@gzs.si, če si želite ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi našega podjetja.