PTZ šparovček


Čeprav mora delodajalec poskrbeti za varno in zdravo delovno okolje, je pomembno, da so vsi zaposleni vključeni, saj učinkovitost zaposlenih temelji na kulturi zdravja. Zdravi zaposleni so učinkovitejši in bolj motivirani pri delu, hkrati pa lahko ukrepi za zagotavljanje zdravih delovnih mest predstavljajo prihranek v vašem poslovanju. Vabimo vas na delavnico, kjer boste spoznali sodobna IT orodja s katerimi lahko sami izdelate oceno tveganja in načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Pridobili boste ustrezne informacije, da boste promocijo zdravja ustrezno upoštevali kot davčno priznan strošek poslovanja vašega podjetja. Pridobljene informacije vam bodo v pomoč pri urejanju zdravega delovnega okolja in poslovanje skladno s predpisi. 

Pridružite se izkušenim predavateljicam  na 7. Podjetniškem klepetu, 17. maja 2016 ob 13.00 uri, kjer vam bodo predstavile:

KADROVSKI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

 • Zakonske podlage – ZVZD-1
 • Ozaveščenost zaposlenih o promociji zdr a na delovnem mestu
 • Kriteriji promocije zdravja in spremljanje
 • Načrtovanje in izvajanje letnega dogovora promocije zdravja (programi, ankete, dogovori,...)
 • Spremljanje in ocena učinkov o koncu leta.

PRIHRANITE S SAMOSTOJNO IZDELANO IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

 • Možnosti prihrankov pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Predstavitev brezplačnega orodja OiRA
 • Zakonodajni okvir
 • Kaj so obveznosti delodajalca in kaj samostojnega podjetnika

PROMOCIJA ZDRAVJA KOT BONITETA ALI DAVČNO PRIZNAN STROŠEK

 • Osebna poraba
 • Bonitete, darila, ugodnosti nižjih vrednosti
 • Obvezni stroški delodajalca 
 • Pogojno priznani stroški 
 • Letni načrt kot osnova za razporejanje stroškov
 • Je davčno sprejemljiva višina sredstev za promocijo zdravja omejena?
 • Pregled realizacije v LP
 • Odvisnost stroškov s poslovnimi prihodki

Klepet je namenjen vsem podjetnikom, direktorjem, vodjem in zaposlenim v kadrovskih, pravnih ali splošnih službah. 

POTEK SREČANJA:

13.00 - 13.10            Prihod in registracija udeležencev

13.10 – 13.45           Uvod v podjetniški klepet in predstavitev Podjetniškega šparovčka

13.45 – 14.15           KADROVSKI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

14.15 – 14.45          PRIHRANITE S SAMOSTOJNO IZDELANO IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

14.45 – 15.15           PROMOCIJA ZDRAVJA KOT BONITETA ALI DAVČNO PRIZNAN STROŠEK

15.15 – 15.45             Zaključek srečanja, mreženje, neformalno druženje

 

O PREDAVATELJICAH:

Vsebino s primeri iz prakse Vam bodo predstavile:

Branka Drnovšek Adamlje, vodi računovodski servis Konto+d.o.o. Prve izkušnje in znanja je črpala na Občini LJ-Bežigrad na oddelku za proračun. V sodelovanju s programersko hišo je pomagala pri razvoju, uvajanju računovodskih aplikacij in uporabi le-teh za več naročnikov. Danes s svojim znanjem pomaga tudi slovenskim start-upom. Aktivno sodeluje v okviru Podjetniškega klepeta članom in članicam GZS-PTZ kjer je tudi svetovalka za računovodstvo in davke v Davčnem kotičku.

Jasna Brovč Potokar, univ. dipl. org. kadrovik je direktorica podjetja BP VISION d.o.o., s strokovnim izpitom VKO (vseživljenjske karierne orientacije), je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vrednotenja in organizacije dela, izbire kadrov, načrtovanja karier in kompetenc zaposlenih, izvajanja kadrovskih in delovno pravnih rešitev, izdelave sistemizacije delovnih mest, stimulacije in sistemov nagrajevanja, vključno z ustreznimi dokumenti  za mala, srednja in velika podjetja.

Nataša Kramar, ustanoviteljica in direktorica Zavoda Varen sem, katerega poslanstvo je dvig kulture varnosti in zdravja v delovnem in bivalnem okolju. V projektu EU Agencije za varnost in zdravje pri delu sodeluje kot razvijalka brezplačnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganja, ki so namenjena tistim delodajalcem, ki želijo brez nepotrebnih stroškov varnost pri delu prevzeti v svoje roke. Je je mednarodno certificirana presojevalka in uvajalka sistema kakovosti ISO 9001 ter sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001; predavateljica na strokovnih srečanjih ter vabljena predavateljica na srednjih šolah in Zdravstveni fakulteti. Izobraževanja pripravlja tudi v obliki spletnih seminarjev (Webinar), objavljenih na portalu Zrno zdravja.

UDELEŽBA IN PRIJAVA

Udeležba je BREZPLAČNA za dva udeleženca iz posameznega podjetja. Za vsakega nadaljnjega udeleženca iz takega podjetja znaša kotizacija 30,50 € (DDV vključen).

 

 

Prijave sprejemamo do vključno petka 13. maja 2016 oz. do zapolnitve mest (max. 20 udeležencev). Odpoved udeležbe je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. Prijavljenim udeležencem, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, bomo kotizacijo zaračunali v celoti. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje tri dni pred izvedbo delavnice na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 - 0017841495, sklic 2090 - 5217.


PRIJAVNI OBRAZEC

 

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

GZS Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T (01) 58 98 312, F (01) 58 98 317, ptz@gzs.si.